کوتاه کننده لینک با این سیستم می توانید لینک های خود را کوتاه کنید

نام سفارشی

شما می توانید یک نام دلخواه برای لینک خود انتخاب کنید

کلمه عبور محافظ لینک

شما می توانید یک کلمه عبور برای حفاظت از لینک خود انتخاب کنید

توصیف

شما می توانید یک توضیح کوتاه برای لینک خود دهید

دسترسی به کشورها Add more locations

اگر شما می خواهید یک آدرس خواص به کشور خاصی دسترسی داشته باشد کشور را انتخاب کنید و لینک کوتاه شده را وارد کنید .یا می توانید این قسمت را خالی بگذارید


سایت www.zz7.ir  یک سیستم کوتاه کننده لینک است که لینک های بلند شما را کوتاه خواهد کرد.
به عنوان مثال لینک سایت خبر آنلاین http://www.khabaronline.ir/detail/367597/society/Police
 کوتاه شده این لینک http://zz7.ir/P4J53


پسورد لینک ها

شما می توانید یک پسورد برای لینک های کوتاه خود تنظیم کنید

هدف سایت

سایت به شما اجازه می دهند لینک های بزرگ خود را کوتاه کنید

امکانات

کاربران می توانند کلیک ها ،کشورها و ارجاع دهند خود را پیگیری کنند

اشتراک لینک ها

شما می توانید لینک های خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

151

آدرس های کوتاه شده

7184

کلیک ها

11

کاربران ثبت شده